Tuyển dụng vị trí Sales ( Lĩnh vực y tế )

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí SALES (LĨNH VỰC Y TẾ) 1. Mô tả công việc - Tìm...
View More

Tuyển dụng vị trí Logistics Manager

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí Logistics Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm soát toàn bộ các...
View More

Tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên/ CLINICAL APPLICATION SPECIALIST

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên/ CLINICAL APPLICATION SPECIALIST MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1/ Kĩ...
View More

Tuyển dụng vị trí Technician/kỹ Sư

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí Technician/kỹ Sư MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và báo cáo...
View More

Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Viên Phòng Xét Nghiệm

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Viên Phòng Xét Nghiệm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập...
View More

Tuyển dụng vị trí Sales Reprensentative (02 Người)

Công ty CPTM Cổng Vàng tuyển dụng vị trí Sales Reprensentative (02 Người) MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và...
View More