ThinPrep

650

Helping early detection for 13 thousand people

In 2018 ThinPrep helps detect 12 abnormal shifts/day average.

The ThinPrep Pap Test was born in 1996 in the United States, invented by the HOLOGIC world famous medical equipment company and has been widely used by doctors with more than 650 million tests worldwide.

The sensitivity of ThinPrep test is much higher than that of traditional Pap Smear up to 90%.

Hãng

40

Độ phủ hơn 100 quốc gia, luôn luôn đi đầu trong việc cải tiến sản phẩm

Công ty

17

Có uy tín trong lĩnh vực tim mạch can thiệp – Đứng đầu Miền Bắc về thị phần chiếm 17%

Khách hàng cần mình

Ưu thế của người dẫn đầu

Góp phần thúc đẩy phát triển năng lực của đội ngũ y bác sĩ trẻ trong lĩnh vực can thiệp Tim mạch tại Việt Nam bằng cách gửi các bác sĩ đi đào tạo tại các trung tâm uy tín hàng đầu thế giới.

Chất lượng, uy tín mà chúng tôi tạo ra giúp nâng cao vị thế các khách hàng (việc gì khó, đòi hỏi yêu cầu về chất lượng cao thì chúng tôi đáp ứng được).

Contact liên hệ:

Phụ trách ngành: Mrs. Nguyễn Thị Thọ

Điện thoại: +84982251645

Email: thogoldengate@gmail.com